మంథని ప్రజల దాహార్తి ని తీర్చిన ఖాజా

0

మానవ సేవయే మాధవ సేవగా భావించి మంథని ప్రజల దాహార్తిని తీర్చిన ఖాజా గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఆతి సామాన్య కుటుంబం లో పుట్టి కన్నఊరికి సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో మంథని ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకుంటు తనవంతు సహాయం చేస్తునాడు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా మంథని లో ఎండా కాలంలో తాగునీటి కష్టాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ విషయము తెలుసుకొని ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలనీ భావించి ప్రతి సంవత్సరం వాటర్ ట్యాంక్ ల ద్వార నీటిని ఉచితముగా అందిస్తునాడు. ఈ వాటర్ ట్యాంక్ లకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తం తన స్వంత డబ్బును కేటాయిస్తునాడు. తనలాగే ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి మంథని కి సేవ చేయాలనీ,ఏదో ఒక విధముగా ఇక్కడి యువకులకు ఉపాధి మరియు మంథని ప్రజల అవసరాలను తీర్చాలని అది మన భాద్యత అని తెలిపారు. ఖాజా లాగా ప్రతి ఒక్కరు మంథని అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలనీ మనమంథని.కామ్ కోరుచున్నది .

You are able to post comments by logging in through facebook.

comments

Share.

Comments are closed.