మంథనిలో అలరించిన సంగీత కచేరి

0

మంథని ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల వార్షికోత్సవం సందర్భముగా గురువారం రాత్రి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో నిర్వహించిన సంగీత కచేరి ఎంతోగాను అలరించింది. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు అలరించే విధముగా చిన్నారులు తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.మంథని మరియు చుట్టూ ప్రక్క ఉంటున్న విద్యార్థులు సంగీత కళాశాలకు రావాలని సంగీతం నేర్చుకోవాలని ఇంచార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ నర్సయ్య అన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో మంథని ఎం.ల్.ఎ పుట్ట మధు మరియు మంథని పట్టణ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

You are able to post comments by logging in through facebook.

comments

Share.

Comments are closed.