మన మంథని చెరువులను బాగు పరచుకుందాం

0

నమస్కారం మంథని శ్రేయోబిలాషులకు మన దగ్గర ఉన్న చెరువులను బాగు పరచుకుందాం.దీనికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించు కోవాలి.తమ్మి చెరువు ,రావుల చెరువు కట్టలను బాగుపర్చుకుంటే మన ముందు తరాలకు చెరువులను అందిచిన వాళ్ళం అవుతాం లేకుంటే అవి మురికి కుపాలుగా మారుతాయి. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకు తోచిన విదముగా ఎంతో కొంత సహాయం చేసి పుడికతిత మరియు ఆహ్లాదకర వాతవరణం తయారు చేసుకుందాం .

You are able to post comments by logging in through facebook.

comments

Share.

About Author

Comments are closed.